شرمنده ام که مدتی نبودم
افکار مشوش ما مجال بودن نداد
الان هم درگیر یه پروژه ام و امتحانات

از ساعت 19 امشب تا الان در حال جواب دادن نظرات بودم
اونقدر زیاد بود که اگر میخواستم به وبلاگاتون سر بزنم، باید تا فردا از جام تکون نمیخوردم
پس فقط تونستم نظرات رو جواب بدم. و این باعث شرمساری منه
البته فردا هم متاسفانه امتحان دارم

مردم ایران ما رو این روزا به اندازه کافی با مهربانیشون شرمنده کردن
سپاس بابت همه زحمات و همدلی شما