دلتنگی و قاصدک عجب پیوندی با هم دارند

دلتنگ که شدی، اگر خواستی و نیافتی اش

قاصدکی بردار و در گوشش بخوان و در آسمان پروازش بده

او را قسم ده به دلتنگی های عاشقانه، به بی پناهی های مظلومانه و به امیدهای داشته ات

شک نکن!

او صدایت را خواهد شنید...

و پیغام تو را به باد و تمامی قاصدک ها خواهد رساند

و طولی نمیکشد که همه جا را عشق تو پر خواهد کرد...

عشق بجز عشق، سادگی نیز میخواهد...

تا در این دنیای فرسوده و غمبار

همچون کودکی که به پدرش تکیه میکند، آرام بگیری...

به خدایت تکیه کن

او صدایت را خواهد شنید

عشق هیچگاه بی پشت و پناه نبوده و نیست...

خدا برترین عاشق و عشق برترین کار است...

"حامد عبدالهی"