منم سرگشته حیرانت ای دوست
کنم یکباره جان قربانت ای دوست

تنی نا ساز از شوق وصل کویت
دهم سر بر سر پیمانت ای دوست

دلی دارم در آتش خانه کرده
میان شعله ها کاشانه کرده

دلی دارم که از شوق وصالت
وجودم را ز غم ویرانه کرده

من آن آواره بشکسته حالم
ز هجرانت بُتا رو به زوالم

منم آن مرغ سرگردان و تنها
پریشان گشته شد یکباره حالم

زِ هَر سر بر سر سجاده کردم
دعایی بهر آن دلداده کردم

ز حسرت ساغر چشمانم ای دوست
زبانت یکسره از باده کردم

دلا تا کی اسیر یاد یاری؟
ز هجر یار تا کی داغداری؟

بگو تا کی ز شوق روی لیلی
تو مجنون پریشان روزگاری؟

پریشانم، پریشان روزگارم
من آن سرگشته ی هجر نگارم

کنون عمریست با امید وصلت
درون سینه آسایش ندارم

ز هجرت روز و شب فریاد دارم
ز بیدادت دلی ناشاد دارم

درون کوهسار سینه خود
هزاران کشته چون فرهاد دارم

چرا ای نازنینم بی وفایی؟
دمادم با دل من در جفایی

چرا آشفته کردی روزگارم؟
عزیزم دارد این دل هم خدایی


"فایز دشتی"
منم سرگشته حیرانت ای دوست - حسین کشتکار

  • این موسیقی دلنشین رو میتونید از این [ لینک ] دانلود کنید.