هر آدمی در زندگیش باید کسی رو داشته باشه
که حس کنه با نبودنش دنیاش خراب میشه
اگر در طول زندگی همچین کسی رو پیدا نکردی
بدون که اصلا زندگی نکردی!
فقط عمرتو هدر دادی

"دکتر مهدی الهی قمشه ای"