قرآن رو میزاریم کنار
دین رو میزاریم کنار
خدا و پیغمبر رو هم میزاریم کنار
انصاف بده!
این انسانیته؟!
که دل کسی رو بشکنی که حتی یک بار دلش به شکستن دلت راضی نشد؟

مومن دل هیچکسی رو نمیسوزونه
دل کسی رو نمیشکنه، نمیتونه
از خودش میگذره اما دل کسی رو نمیشکنه

چه ایمانی؟ چه خدایی؟ چه انسانیتی؟
که بخاطر خودت، دل کسی رو بشکنی که دوستت داره!
عاشق کسیه که به دل بنده خدا احترام میزاره
چون میدونه این دلیه که حرمتش از خونه خدا بالاتره!
نه اینکه اونو بشکنه!

هیچوقت با کسی که تنها پناهش خداست، بدی نکن!
قبلا هم گفتم. بعضیا روی وجدان اسم احساسات میزارن تا بهش عمل نکنن!
اما وجدان چیزی جز دعوت کننده به راه درست نیست!
بعد از کفر، بزرگترین گناه، شکستن دله!
باور نداری؟ خب این ویدئو رو ببین...

دل رو نشکنین چون ممکنه اون دل، محل تجلی خدا باشه!
شکستن دل اونقدر سخته که اگه تیشه برداری و کعبه رو خراب کنی، اونقدر سخت نیست!
نگاه به دلهایی که از دست ما میشکنه نمیکنیم! اصلا گناه نمیدونیم!
حرفای منو باور نداری؟ حرفای یه آدمی مثل پروفسور سمیعی رو چی؟

آیا احساس خوشبختی میکنید؟
پروفسور سمیعی:

من میخوام با این سوال شما، مخصوصا به جوونا یه ندایی رو برسونم
یکی از چیزهایی که انسان رو همیشه خوشبخت نگه میداره، وجدان انسانهاست.
اگه انسان از همون دوران فکر کنه که کاری که من میکنم، صدمه ای نرسونه و برای دیگران کمکی باشه
و هر شب که میره بخوابه، وجدانش راحت باشه، اینو مطمئن باشه که همیشه خوشبختی رو احساس میکنه.

اگر میخوای خوشبخت باشی و اونو در زندگیت احساس کنی، کسی رو آزار نده!
اگه جایی، دل کسی رو شکستی و بجای تکیه گاه بودن، بر زخمش نمک بپاشی و با بی رحمی تنهاش گذاشتی، مطمئن باش روزی مجبور میشی برگردی تا ازش بخوای ببخشدت و حلالت کنه!
و تازه این هرگز جبران نمیکنه عمری رو که ازش تلف کردی و فرصت هایی رو که ازش گرفتی!
گاهی اوقات باید ایستاد و به این فکر کرد که تا کجا میتونم چشممو ببندم و برم!
روز حساب و کتاب خوب و بد خلق نزدیکه...
یه روزی باید جوابگو باشی!
فرصت زندگی اونقدر محدوده که تا چشمتو ببندی و بری، تموم شده!
پس برگرد و قبل از اینکه دیر بشه، سعی کن درست زندگی کنی!
یادت باشه دلایلت، فقط برای خودت درسته و پیش خدا هیچی به حساب نمیاد!
یادت باشه اگه وجدان نداری، پس برو بمیر که هیچی نداری!