این گیاه زیبا که در تصویر مشاهده میکنید، یه خاره!
چه کسایی این گلها رو دیدن؟!
کسایی که صبح زود، قبل از طلوع آفتاب از خونه زده باشن بیرون و به این خارها برخورد کرده باشن!
یعنی همیشه نمیشه اونا رو دید! فقط یه موقع خاص در روز!

 • پی نوشت: برای دیدن زیبایی خیلی چیزا، باید به موقع بهش نگاه کنی!
  اگر دیر بجنبی، فقط خار میبینی!
  پس اگه یه نفر در نظرت خار اومد، اینو بدون که دیر نگاش کردی!
  هیچوقت هیچکسی رو خار نبین!
  شاید این تو هستی که در موقعیت نامناسب اونو دیدی!
  گاهی گلهای یه خار، از زیباترین گلها هم زیباترن!