داستان من و تو
با عشق شروع شد ولی...
هرگز میندیش که آن را پایانی است...
حتی اگر من و تو نباشیم!
مگر می شود خدا آن را فراموش کند؟
ماه را چه می گویی؟
اصلا میدانی من چقدر در حضورش با تو خلوت کرده ام؟
می گویند بال زدن یک پروانه در کل نظام هستی تاثیر خود را میگذارد!
آن وقت یعنی عشقی به این قدرت، در هیچ جا ثبت نخواهد شد؟!
نه عزیز من...
باور دارم حتی اگر من و تو نباشیم هم...
دیوار های این اتاق اگر لازم باشد به زبان می آیند
و به پاکی عشقمان سوگند یاد میکنند
نه من مانند هر عاشق
و نه تو مانند هر معشوقی
و نه این عشق را مثل و مانندی است...

"حصار آسمان"


[ درباره موزیک ]:

  • تاریخ ایجاد موزیک: محصول 2002
  • عنوان موزیک: Follow Me (Langes Club)
  • آلبوم : I Believe  Follow Me
  • هنرمند آلبوم: Judge Jules
  • ناشر: Universal International
  • آهنگ سازان: D. Rizzatti و Elvio Moratto و R. Persi
  • لینک دانلود: [ لینک ]