بیا در اوج خنده هایم شریک باش
نترس!
من همیشه تنها گریه می کنم!

#ناشناس

  • پی نوشت: از کوتاه بودن متن پست ها معذرت میخوایم. بعضی از تکست گرافی ها رو نمیشه با هیچ متنی جز متن خودشون به کار برد!
  • تمام تصاویری که از لوگوی حصار آسمان در اونها استفاده شده، توسط خود ما طراحی شده و استفاده از اونها کاملا آزاد هست. البته به جز تصاویر مربوط به برند حصار آسمان. مثل لوگو و تصاویر پست ثابت