هر کجا نشستی و گفتی:
"من که رفتم و دلش دیگر خریدار ندارد"
کاش بدانی؛
ما اگر بعد گرمای یک صورت
همچنان تنهاییم و تنها می مانیم
چون قلب عزیزی داریم که
رهگذر پسند نیست!
 
#فرید_صارمی
 
 

گاهی اوقات عشق آن قدر قوی است که کاری نمی‌توان کرد و انسان می تواند به راحتی و با آگاهی تمام به سمت بدبختی خود برود.
 
#کریستین_بوبن