🌸یکی توی 25 سالگی ازدواج میکنه
و اولین بچشو ده سال بعد به دنیا میاره

🌸اون یکی 29 سالگی ازدواج میکنه
و یه سال بعد اولین بچشو به دنیا میاره

🌸یکی 25 سالگی فارغ التحصیل میشه
ولی پنج سال بعدش کار پیدا میکنه

🌸اون یکی 29 سالگی مدرکشو میگیره
و بلافاصله کار مورد علاقشو به دست میاره

🌸یکی 30 سالگی رئیس شرکت میشه
و تو سن 40 سالگی فوت میکنه

🌸اون یکی تو سن 45 سالگی رئیس شرکت میشه
و تا 90 سالگی عمر میکنه

💠 تو نه از بقیه جلوتری و نه عقب تر!
تو داری توی زمان خودت زندگی میکنی!
همون زمانی که خدا برات در نظر داره
پس آروم باش
و از زندگی لذت ببر
و اینقدر خودتو با دیگری مقایسه نکن!