در زندگی هیچ چیز مهمتر از این نیست که
با قلب و وجدان خودت در آرامش باشی

"کارین مونسن"

پی نوشت های مرتبط با وب:

  • استعاره‌های معمول مورد استفاده برای وجدان شامل "نور درونی" می‌باشد.
  • در تعبیرات علمی ، وجدان را ناخدای کشتی وجود و فرمانده انسان معرفی کرده اند که فرمان حیات را در دست دارد . به ما دستور می دهد به چه سویی حرکت کنیم و از حرکت درچه سمتی بپرهیزیم .
  • اسلام وجدان را گواه و شاهدی برای انسان می داند که نگهبانی راستین در تشخیص اعمال نیک از بد است وسعی دارد از رهگذر انس و عادت به آن ، رفتار آدمی را تحت کنترل در آورد. در جنبه ی اهمیت وجدان باید گفت آن را برتر از دانش دانسته اند زیرا در وضع ومقامی است که برتر از پرسش و پاسخ ، مشاهده ی ظاهر ، و ارزیابی از باطن کار می کند . درهمان هنگام که فردی خلاف واقعیت می گوید و در برابر قاضی به دروغ متوسل می شود ، خود می داند که واقعیت چیست و جداً دچارعذاب وجدان است.  
  • رفتار وجدانی آن رفتاری است که درآن دروغ وخیانت نیست ، فریب و ریا نیست ، کلک زدن و تظاهرنیست . رفتاری است طبیعی ، عادی ، موافق خواست درونی  و همراه با رضایت خاطر و بدون هیچ دغدغه و تشویش.
  • در این رفتار زجر دادن و آزار کردن ، کشتن و ناراحت کردن مطرح نیست . اگرعمل نادرستی پدید آید ، وجدان آن را تقبیح می کند. وجدان بدی ها را شناخته و از آن احتراز می کند. صدای وجدان، همان روح سرزنشگر درون ماست. که اگر برای مدتی به صدایش گوش ندهیم، به مرور زمان صدایش را نخواهیم شنید.
  • رفتار وجدانی رفتاری توأم با آرامش و تعادل است . انسان از ظهور و بروز آن احساس نگرانی ندارد. موجب زحمتی برای دیگری نیست و خود انسان هم از آن احساس گناه و پشیمانی ندارد. انسانها اگر در مسیر حیات خود مانعی برای خویش نبینند تن به چنین رفتاری خواهند داد. زیرا در زندگی شخصی و اجتماعی اصل را براین قرار داده اند که از محاکمه وجدان دور و بر کنار باشند.

پی نوشت های من:

  • وجدان رو صدای خدا میدونن. خداوند در انسان فطرتی قرار داده که اون فطرت ما رو به سمت منبا و مبدا خودش، یعنی خداوند فرا میخونه. اون فطرت پاک و بی نقص خلق میشه. اما به مرور زمان، تیرگی ها و کدورات اون رو ناپاک میکنن. وقتی فطرت ناپاک شد، مثل آیینه زنگار گرفته، نمیتونه واقعیت رو به طور کامل به ما نشون بده. پس به میزان ناپاکی ما، صدای وجدان ما هم ضعیف تر و کارایی اون کمتره.
  • باور کن کسانی که قتل و غارت میکنن هم وجدان دارن. ولی اگه از اون وجدان کاری ساخته بود، اونها هرگز مرتکب این اعمال نمیشدن. پس مراقب اعمال و افکار و رفتارت باش تا وجدانت رو به اون سمت نکشونن. اگه از راه دور بشی، دیگه امکان داره هرگز راهتو پیدا نکنی.