خداوندا...

آرامشم را میان پیچ و خم زندگی ای که خود رقم زدم گم کرده ام

آرامم کن، همان گونه که دریا را پس از هر طوفانی آرام می کنی

راهنمایم باش و ایمانم را قوی کن

که لحظه ای تو را در خلوت خویش، گم نکنم

خداوندا...

اگر همه ی مردم دنیا هم مرا، احساسم را، مهربانی هایم را

فراموش و دستانم را رها کردند؛

تو مثل همیشه کنارم باش و دستانم را به خودم نسپار

خدایا، آنچه از احساسم مانده به تو میسپارم تا از تنها دارایی ام محافظت کنی

خداوندا، دنیایت بیش از حد توان من سرد است، به تو، به آغوشت، به رحمت بی کرانت

نیازمندم!

کودکت را در آغوش بگیر...

خدایا،دوستت دارم