جوابم نکن مردم از نا امیدی
شاید عاشقم شی خدا رو چی دیدی?

خیال کن جواب منو دادی اما
عزیزم جواب خدا رو چی میدی?

همین جوری اشکام سرازیر میشن
دیگه از خودم اختیاری ندارم

من از عشق چیزی نمی خوام به جز تو
ولی از تو هیچ انتظاری ندارم

صبوریم کمه بی قراریم زیاده
چقدر بی قرارم من صاف وساده

عزیزم چقدر سخته دل کندن از تو
عزیزم چقدر تلخه کام من از تو

نزار زندگیم راحت از هم بپاشه
جوابم نکن مردم از بی جوابی

یه چیزی بگو پیش از اینکه بمیرم
به خوابم بیا پیش از اینکه بخوابی

شب از نیمه های زمستون گذشته
به خوابم بیا پیش از اینکه بمیرم

اگه پا به خوابم گذاشتی عزیزم
یه چیزی بگو بلکه آروم بگیرم


"حسین صفا"
"محسن چاوشی- جوابم نکن- آلبوم پرچم سفید"